Kome još treba 30 slova

osveženo 17-IX-2021 11:03:53
dosta, ajmo nazad

Kome još treba 30 slova

17-IX-2021 11:03:42

U čast svim onim lenštinama, zapadouvlakačima i inim anglofilima, koji misle da su šđčćž višak, da je važnije pisati zapadna imena u original-u a naša mogu i sa 26 slova, evo najboljih brljotki.

Spisak je podugačak, pa je izdeljen po slovima - slova u bloku iznad ovog su linkovi na sve što počinje tim slovom.