Engleskom ponestaje reči - I

osveženo dne 18-VIII-2017 01:57:49
I feel like eating
jede mi se
kao da jedem
I'm cold
hladno mi je
hladan sam
I'm hot
vrućina mi je
vreo sam
ice cream
sladoled
led pavlaka
idle
dokon
držati motor upaljen dok kola stoje
u praznom hodu
dangubiti
ostati bez posla
nezaposlen
besposlen
u prazno
bezrazložan
prazan (obećanje, pretnja)
džabalebariti
impression
utisak
izdanje, štampanje
in front of
ispred (čega)
u front od
in time
u vremenu
kroz vreme
na vreme
u vreme
Indian
indijski
indijanski
indijac
indijanac
inkwell
mastionica
mastilo-bunar
instrumental
instrumentalni
od pomoći
interest
zanimanje (za nešto)
kamata
inventory
inventar
popis robe
zalihe
irish
irski
Irac
iron
gvožđe
pegla
items belonging to others
tuđe stvari
stvari pripadajuće drugima