Zvanični engrpski - U

osveženo dne 14-VI-2018 11:48:18
reč
kako je bilo pre
kako je sad i zašto
u procesu: I rasterali gomilu ljudi u procesu.
I pritom rasterali gomilu ljudi.
Sad slabo ko od Engrbljana uopšte zna kako se koristi reč "pritom". A ta reč ne postoji u engleskom, pa se jadničci snalaze sa tim procesom (tj postupkom).